Katedra i Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

wyb. Ludwika Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 76, faks: 71 327 09 63
e-mail: WK-14@umw.edu.pl
 
Kierownik Katedry i Kliniki
prof. dr hab. Tomasz Wróbel
tel.: 71 784 25 76
e-mail: tomasz.wrobel@umw.edu.pl

 

10.10.2018